Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 367 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2019-12-30 13:20:14 Nr dokumentu: 242/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2019-12-27 14:41:37 Nr dokumentu: 245/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2019-12-27 14:40:46 Nr dokumentu: 244/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2019-12-27 14:38:47 Nr dokumentu: 241/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Data publikacji: 2019-12-27 14:37:57 Nr dokumentu: 243/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia naborów wniosków w trybie konkursowym z zakresu sportu

Data publikacji: 2019-12-20 12:58:46 Nr dokumentu: 238/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu

Data publikacji: 2019-12-20 12:53:11 Nr dokumentu: 233/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnej przeznaczonej do dzierżawy

Data publikacji: 2019-12-20 12:51:50 Nr dokumentu: 235/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonej do użyczenia

Data publikacji: 2019-12-20 12:50:43 Nr dokumentu: 234/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Data publikacji: 2019-12-20 08:06:38 Nr dokumentu: 230/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gmny na 2019 r.

Data publikacji: 2019-12-09 14:52:28 Nr dokumentu: 229/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-12-09 14:50:28 Nr dokumentu: 223/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-11-20 11:40:05 Nr dokumentu: 205/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powołania komisji przetargowej

Data publikacji: 2019-11-14 14:38:52 Nr dokumentu: 209/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej

Data publikacji: 2019-11-14 14:35:56 Nr dokumentu: 208/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Data publikacji: 2019-11-14 14:34:49 Nr dokumentu: 196/2019 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 61980