Kadencja 2018-2023 - Biuletyn Informacji Publicznej


Kadencja 2018-2023

Znaleziono 311 dokumentów.

Tytuł dokumentu: w sprawie prowadzenia Gminnej Ewidencji Zabytków dla Gminy Strzelce Opolskie

Data publikacji: 2019-07-31 13:46:44 Nr dokumentu: 145/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w formie otwartego konkursu ofert z zakresu sportu

Data publikacji: 2019-07-31 13:45:21 Nr dokumentu: 151/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej

Data publikacji: 2019-07-19 13:31:38 Nr dokumentu: 122/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-07-19 13:30:28 Nr dokumentu: 121/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmiany budżetu gminy, w związku ze zmianą dotacji celowych

Data publikacji: 2019-07-19 13:29:32 Nr dokumentu: 120/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Data publikacji: 2019-07-16 08:51:12 Nr dokumentu: 139/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r.

Data publikacji: 2019-07-15 13:03:26 Nr dokumentu: 138/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-07-04 15:12:50 Nr dokumentu: 134/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-07-04 15:11:40 Nr dokumentu: 133/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Dziewkowicach

Data publikacji: 2019-07-04 15:06:15 Nr dokumentu: 132/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Błotnicy Strzeleckiej

Data publikacji: 2019-07-04 15:03:46 Nr dokumentu: 131/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Rozmierce

Data publikacji: 2019-07-04 15:02:28 Nr dokumentu: 130/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Suchej

Data publikacji: 2019-07-04 15:00:38 Nr dokumentu: 129/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach

Data publikacji: 2019-07-04 14:59:34 Nr dokumentu: 128/2019 Status: Obowiązujący

Tytuł dokumentu: w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelcach Opolskich

Data publikacji: 2019-07-04 14:57:10 Nr dokumentu: 127/2019 Status: Obowiązujący
Liczba odwiedzin: 36942