BIP
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych
projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców gminy Strzelce Opolskie w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Strzelce Opolskie.

Konsultacje trwać będą od 19 maja do 19 czerwca 2023 r.

Konsultacje odbędą się w formie:

1) zbierania uwag w postaci formularza konsultacyjnego:

2) badania ankietowego

3)spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy, które odbędzie się:

    - za pośrednictwem platformy Zoom;

    - w formie spotkania stacjonarnego.

Formularze z uwagami składać można:
1) osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności przesyłając na adres  na adres: lub poprzez elektroniczne wypełnienie ankiety pod linkiem https://forms.gle/DMjkbtvyzjEFTcsJ8.

Spotkanie konsultacyjne w formule online zorganizowane zostaną 22 i 23 maja br. o godzinie 14:00 do 16:00. Udział możliwy jest poprzez link <kliknij aby wziąć udział w spotkaniu> lub po przesłaniu zgłoszenia na adres: .

Spotkania bezpośrednie odbędą się 5 i 6 czerwca br. o godzinie 14:00 do 16:00 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie udziału do dnia 05.06.2023 r. na adres mailowy  lub telefonicznie pod nr 77 404 93 37.

Kategoria: Powiązane pliki [ 20 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 169
2023-06-27 15:05 Waloszek Hubert 452.64KB
{format} Obwieszczenie o konsultacjach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2023-05-11 13:59 Waloszek Hubert 216.61KB
{format} Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i do rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 176
2023-05-11 14:00 Waloszek Hubert 128.39KB
{format} Załącznik nr 1a do uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 1 z 9 kart - mapa poglądowa obszaru zdegrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2023-05-11 14:01 Waloszek Hubert 331.08KB
{format} Załącznik nr 1b do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 2 z 9 kart - ob 1, ob.r 4, ob.ar 6, ob. 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2023-05-11 14:08 Waloszek Hubert 5.61MB
{format} Załącznik nr 1b do uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 2 z 9 kart - ob 1, ob.r 4, ob.ar 6, ob. 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 297
2023-05-11 14:04 Waloszek Hubert 5.61MB
{format} Załącznik nr 1c do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 3 z 9 kart - ob 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2023-05-11 14:11 Waloszek Hubert 3.09MB
{format} Załącznik nr 1d do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 4 z 9 kart - ob. 7 cz. I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2023-05-11 14:14 Waloszek Hubert 3.21MB
{format} Załącznik nr 1e do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 5 z 9 kart - ob. 7 cz. II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2023-05-11 14:21 Waloszek Hubert 1.75MB
{format} Załącznik nr 1f do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 6 z 9 kart - Dziewkowice
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2023-05-11 14:27 Waloszek Hubert 2.06MB
{format} Załącznik nr 1g do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 7 z 9 kart - Szymiszów cz. I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2023-05-11 14:30 Waloszek Hubert 2.17MB
{format} Załącznik nr 1h do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 8 z 9 kart - Szymiszów cz. II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 82
2023-05-11 14:32 Waloszek Hubert 1.73MB
{format} Załącznik nr 1i do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 9 z 9 kart - Jędrynie, Rozmierka
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2023-05-11 14:36 Waloszek Hubert 2.55MB
{format} Załącznik nr 2a do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 1 z 4 kart - mapa poglądowa obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2023-05-11 14:40 Waloszek Hubert 391.14KB
{format} Załącznik nr 2b do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 2 z 4 kart - ob 6 oraz ob 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2023-05-11 14:43 Waloszek Hubert 4.36MB
{format} Załącznik nr 2c do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 3 z 4 kart - ob 7 cz. I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2023-05-11 14:47 Waloszek Hubert 3.27MB
{format} Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2023-05-11 14:49 Waloszek Hubert 3.84MB
{format} Załącznik nr 2d do uchwały XXX Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich - 4 z 4 kart - ob 7 cz. II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2023-05-11 14:50 Waloszek Hubert 1.74MB
{format} KS OZ i OR - Ankieta
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2023-05-11 14:52 Waloszek Hubert 135.13KB
{format} KS OZ i OR - Formularz konsultacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2023-05-11 14:53 Waloszek Hubert 99.38KB

Rejestr zmian strony Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Waloszek Hubert 2023-05-18 13:29:36
Aktualizacja publikacji
Waloszek Hubert 2023-05-18 13:29:55
Wytworzenie publikacji
Waloszek Hubert 2023-05-18 13:29:36
Zatwierdzenie
Waloszek Hubert 2023-05-18 13:29:36
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1137