BIP
Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+ - Biuletyn Informacji Publicznej


Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+

Konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+”.

Burmistrz Strzelec Opolskich informuje, iż zgodnie z art. 39, 40, 41, 54 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w dniach od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 202 r. odbywają się konsultacje społeczne dla „Prognozy oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+”.

„Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+” udostępniona jest:

a) w postaci papierowej w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, Referat Spraw Społecznych i Promocji, pokój 23,

b) w postaci elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich – https://bip.strzelceopolskie.pl/inne/Konsultacje_spoleczne_Prognozy_oddzialwania_na_srodowisko.html oraz na stronie internetowej gminy - www.strzelceopolskie.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia.

Uwagi i wnioski składać można:

a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie,

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ,

w terminie od 20 maja 2022 r. do 10 czerwca 202 r.

Wnioski i uwagi złożone po upływie w/w terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strzelec Opolskich.

Kategoria: Powiązane pliki [ 4 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021plus.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2022-05-20 14:10 Czempiel Henryk 1.46MB
{format} Formularz zgłaszania uwag.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 159
2022-05-20 14:12 Czempiel Henryk 167.65KB
{format} Formularz zgłaszania uwag.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 144
2022-05-20 14:11 Czempiel Henryk 20.85KB
{format} STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE_projekt_po_uwagach.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 152
2022-05-20 14:15 Czempiel Henryk 4.71MB

Rejestr zmian strony Prognoza oddziaływania na środowisko do Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Waloszek Hubert 2023-05-11 14:03:59
Aktualizacja publikacji
Waloszek Hubert 2023-05-11 14:04:15
Wytworzenie publikacji
Waloszek Hubert 2023-05-11 14:03:59
Zatwierdzenie
Waloszek Hubert 2023-05-11 14:03:59
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 587