BIP
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie - Biuletyn Informacji Publicznej


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie

Raport z konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+

W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Konsultacje społeczne projektu strategii zostały ogłoszone na stronie internetowej gminy oraz w BIP.
Konsultacje trwały od 20 stycznia do 24 lutego 2022 r.

Dziękując za udział w konsultacjach, przedstawiamy w załączeniu raport z konsultacji wraz ze zbiorczym formularzem uwag i odpowiedzi.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych
projektu Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+.

Konsultacje trwać będą od 20 stycznia do 24 lutego 2022 r.

Formularze z uwagami składać można:
1) osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie,
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności na adres e-mail:  ,
3) na spotkaniach konsultacyjnych stacjonarnych lub zdalnych, których terminy, miejsca i formy zostaną podane na niniejszej stronie internetowej.

 

Spotkanie konsultacyjne w formule online zorganizowane zostanie w poniedziałek 21 lutego br. o godzinie 16:30. Udział możliwy jest po zgłoszeniu się do dnia 20.02.2022 r. na adres mailowy 

Spotkanie bezpośrednie odbędzie się we wtorek 22 lutego br. o godzinie 16:30 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie udziału do dnia 21.02.2022 r. na adres mailowy   lub telefonicznie pod nr 77 404 93 57.

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Raport z konsultacji społecznych.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2022-03-25 14:35 Czempiel Henryk 257.3KB
{format} Formularz zgłaszania uwag - pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2022-01-21 16:36 Czempiel Henryk 221.91KB
{format} Formularz zgłaszania uwag - docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2022-01-21 16:35 Czempiel Henryk 42.34KB
{format} STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE projekt.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
2022-01-20 13:40 Czempiel Henryk 4.38MB
{format} Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
2022-01-20 13:33 Czempiel Henryk 316.45KB

Rejestr zmian strony Projekt Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Czempiel Henryk 2022-03-25 14:42:22
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2022-03-25 14:42:25
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2022-03-25 14:42:22
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2022-03-25 14:42:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 804