BIP
Konsultacji GPR 2024-2030 - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacji GPR 2024-2030

Konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 14 lutego 2024 r. do 17 marca 2024 r. w następujących formach: zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej), badania ankietowego i spotkania konsultacyjnego.
1. Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) – formularz można złożyć osobiście w godzinach 07.30-15.30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie lub przesłać skan wydrukowanego, wypełnionego i podpisanego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:

2. Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030 – ankietę można wypełnić on-line pod adresem www.strzelceopolskie.pl. W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można: złożyć osobiście w godzinach 07.30-15.30 (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: .

3. Spotkanie konsultacyjne dla interesariuszy, które odbędzie się w dniu 27 lutego2024 r. w godzinach 10:00 do 16:30 w sali Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich pl. Myśliwca 1.

Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych i procesu opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 154
2024-04-03 11:29 Ciołczyk Katarzyna 291.95KB
{format} Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 193
2024-02-06 12:26 Waloszek Hubert 116.74KB
{format} Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2024-02-06 12:30 Waloszek Hubert 222.99KB
{format} Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 235
2024-02-06 12:31 Waloszek Hubert 223.63KB
{format} Formularz konsultacyjny (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 97
2024-02-06 12:32 Waloszek Hubert 184.21KB
{format} Formularz konsultacyjny (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2024-02-06 12:32 Waloszek Hubert 61.18KB
{format} Ankieta konsultacyjna (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
2024-02-06 12:44 Waloszek Hubert 262.65KB
{format} Ankieta konsultacyjna (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2024-02-06 12:45 Waloszek Hubert 72.79KB
{format} Projekt GPR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 348
2024-02-06 12:34 Waloszek Hubert 2.54MB
{format} Projekt GPR - załącznik
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 279
2024-02-06 12:35 Waloszek Hubert 44.46MB
{format} Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 227
2024-02-06 12:48 Waloszek Hubert 104.69KB

Rejestr zmian strony Konsultacji GPR 2024-2030

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Waloszek Hubert 2024-02-06 12:17:44
Aktualizacja publikacji
Waloszek Hubert 2024-02-06 12:49:30
Wytworzenie publikacji
Waloszek Hubert 2024-02-06 12:49:22
Zatwierdzenie
Waloszek Hubert 2024-02-06 12:49:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 464