BIP
Konsultacje spoleczne Prognozy oddzialwania na środowisko - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacje spoleczne Prognozy oddzialwania na środowisko

Konsultacje społeczne „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030” przeprowadzone zostaną w dniach od 24 kwietnia 2024 r. do 14 maja 2024 r.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców gminy Strzelce Opolskiew przygotowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030”, wymiana wiedzy, informacji oraz poznanie wniosków i uwag w zakresie tego dokumentu.

Wnioski i uwagi  do dokumentu można składać:

  1. w formie pisemnej poprzez wypełnienie formularza zgłaszania wniosków i uwag
    i wysłanie  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich,
    pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, poprzez wypełnienie formularza i wysłanie
    na adres email:
  3. Wnioski i uwagi złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Treść Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie, Prognozy oddziaływania na środowisko oraz formularza zgłaszania wniosków i uwag,  udostępniona jest na stronie
BIP https://bip.strzelceopolskie.pl/inne/konsultacje_spoleczne.html oraz  na stronie internetowej https://www.strzelceopolskie.pl/

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 7 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 110/2024 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 23.04.2024 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Prognozy oddziaływania na środowisko dla GPR Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2024-04-23 09:03 Ciołczyk Katarzyna 117.29KB
{format} Formularz wniosków i uwag.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2024-04-23 14:07 Ciołczyk Katarzyna 147.75KB
{format} Formularz wniosków i uwag.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2024-04-23 14:08 Ciołczyk Katarzyna 52.08KB
{format} Ogłoszenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2024-04-23 08:44 Ciołczyk Katarzyna 138.21KB
{format} Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla GPR Strzelce Opolskie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2024-04-23 08:45 Ciołczyk Katarzyna 2.43MB
{format} Gminny Program Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030 (projekt).pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 54
2024-04-23 08:44 Ciołczyk Katarzyna 2.25MB
{format} Uzasadnienie i dokument podsumowujący do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie dotyczy Prognozy Oddziaływania na Środowisko.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 3
2024-05-23 12:55 Ciołczyk Katarzyna 595.69KB

Rejestr zmian strony Konsultacje spoleczne Prognozy oddzialwania na środowisko

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Ciołczyk Katarzyna 2024-04-23 08:53:12
Aktualizacja publikacji
Ciołczyk Katarzyna 2024-04-23 08:53:17
Wytworzenie publikacji
Ciołczyk Katarzyna 2024-04-23 08:53:12
Zatwierdzenie
Ciołczyk Katarzyna 2024-04-23 08:53:12
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 239