BIP
Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitatu Rewitalizacji - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitatu Rewitalizacji

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie.

Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców gminy Strzelce Opolskie w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie

Konsultacje trwać będą od 9 czerwca do 10 lipca 2023 r.

Konsultacje odbędą się w formie:

  • zbierania uwag w postaci formularza konsultacyjnego:
  • badania ankietowego
  • spotkania konsultacyjnego dla interesariuszy, które odbędzie się:
  1. za pośrednictwem platformy Zoom;
  2. w formie spotkania stacjonarnego.

Formularze i ankiety z uwagami składać można:
1) osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie;
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w szczególności przesyłając na adres : lub poprzez elektroniczne wypełnienie ankiety pod linkiem <kliknij aby wypełnić ankietę>

Spotkanie konsultacyjne w formule online zorganizowane zostanie we wtorek 20 czerwca w godzinach 14:00-16.00. Udział możliwy jest poprzez link <kliknij aby wziąć udział w spotkaniu> lub po przesłaniu zgłoszenia na adres: .

Spotkanie bezpośrednie odbędzie się we wtorek 26 czerwca br. w godzinach 10.00-12.00 w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1. Ze względów organizacyjnych prosimy, w miarę możliwości,  o wcześniejsze zgłoszenie udziału w spotkaniu  adres mailowy  lub telefonicznie pod nr 77 404 93 37.

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 5 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Raport z konsultacji społecznych projektu uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 421
2023-07-18 15:04 Waloszek Hubert 264.18KB
{format} Obwieszczenie KR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2023-06-01 12:57 Waloszek Hubert 158.46KB
{format} Projekt Uchwały KR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 170
2023-06-01 13:00 Waloszek Hubert 176KB
{format} Ankieta KR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2023-06-01 13:01 Waloszek Hubert 185.33KB
{format} Formularz konsultacyjny KR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2023-06-09 08:45 Świenty Radosław 538.25KB

Rejestr zmian strony Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie wyznaczenia składu oraz zasad działania Komitatu Rewitalizacji

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Waloszek Hubert 2023-06-19 10:59:58
Aktualizacja publikacji
Waloszek Hubert 2023-06-19 11:00:25
Wytworzenie publikacji
Waloszek Hubert 2023-06-19 10:59:58
Zatwierdzenie
Waloszek Hubert 2023-06-19 10:59:58
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 449