Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy

Znaleziono 27 wiadomości.

17. Plan dla wsi Ligota Górna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Górna.

Data publikacji:
2017-04-18

Podaje się do publicznej wiadomości, że "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Ligota Górna” (Uchwała Nr XLIV/333/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 19 lutego 2014 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 28 lutego 2014 r. poz. 561 i wszedł w życie dnia 15 marca 2014 r.

16. Plan dla wsi Osiek. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Osiek.

Data publikacji:
2017-04-17

Podaje się do publicznej wiadomości, ze „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Osiek” (Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/285/2013 z dnia 25 września 2013 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 15 października 2013 r. poz. 2208 i wszedł w życie dnia 30 października 2013 r.

15. Plan wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej.

Data publikacji:
2017-04-16

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Warmątowice w rejonie ul. Błotnickiej” (Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXXVII/284/2013 z dnia 11 września 2013 r.) została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 25 września 2013 r. poz. 2018 i weszła w życie dnia 10 października 2013 r.

14. Plan dla wsi Kadłub. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub.

Data publikacji:
2017-04-15

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Kadłub” - Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXIX/216/2012 z dnia 19 grudnia 2012r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 22 stycznia 2013r., poz. 272.

13. Plan dla wsi Kalinowice. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice.

Data publikacji:
2017-04-14

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XXVI/175/2012 z dnia 26 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 16 października 2012r., poz. 1426).

12. Plan dla wsi Brzezina. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina

Data publikacji:
2017-04-13

Uchwała Nr XXIV/157/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie we wsi Brzezina” (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 24 lipca 2012r., poz. 1045 ).

11. Plan dla wsi Rozmierz. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz

Data publikacji:
2017-04-12

Uchwała Nr X/46/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierz (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 15 lipca 2011r. Nr 76, poz. 953).

10. Plan dla wsi Rozmierka. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka

Data publikacji:
2017-04-11

Uchwała Nr X/42/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rozmierka (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 12 lipca 2011r. Nr 74, poz. 929).

9. Plan dla wsi Rożniątów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rożniątów

Data publikacji:
2017-04-10

Uchwała Nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Rożniątów (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 8 lipca 2011r. Nr 73, poz. 923).

Liczba odwiedzin: 6110