BIP
Odrębne obwody głosowania - Biuletyn Informacji Publicznej


Odrębne obwody głosowania

Sprawę utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów regulują zapisy art. 12 § 4, 10 i 12 Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Odrębne obwody głosowania są tworzone doraźnie, w celu przeprowadzenia głosowania w konkretnych wyborach. Tworzy się je tylko w jednostkach wymienionych w Kodeksie Wyborczym: szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i w aresztach śledczych.

Tworzenie obwodów głosowania (stałych i odrębnych) należy do kompetencji rady gminy. Rada podejmuje uchwałę o utworzeniu obwodów głosowania na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zwołaną na dzień 18.03.2015 r. został skierowany projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Rejestr zmian strony Odrębne obwody głosowania

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2556