Odrębne obwody głosowania - Biuletyn Informacji Publicznej


Odrębne obwody głosowania

Sprawę utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów regulują zapisy art. 12 § 4, 10 i 12 Kodeksu Wyborczego z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2011 Nr 21, poz. 112 z późn. zm.).

Odrębne obwody głosowania są tworzone doraźnie, w celu przeprowadzenia głosowania w konkretnych wyborach. Tworzy się je tylko w jednostkach wymienionych w Kodeksie Wyborczym: szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i w aresztach śledczych.

Tworzenie obwodów głosowania (stałych i odrębnych) należy do kompetencji rady gminy. Rada podejmuje uchwałę o utworzeniu obwodów głosowania na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich zwołaną na dzień 18.03.2015 r. został skierowany projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Uchwała Nr VII/37/2015 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych na obszarze gminy Strzelce Opolskie do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Redakcja strony - Odrębne obwody głosowania rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1631