BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu torowego bocznicy kolejowej na działkach o nr nr: 819/7, 5061/37, 5061/38, 5061/40, 5061/42, 5061/45, 5062/16 i 5062/29 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 14
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015 - 10
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26. 2015 - 11
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. 1 szt. grab, 1 szt. dąb rosnących na działce nr 189 z mapy 2 w Warmątowicach. 2014 - 402
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. 1 szt. grab, 1 szt. dąb rosnących na działce nr 189 z mapy 2 w Warmątowicach. 2014 - 401
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej zasilającej palnik gazowy kotła na biomasę na działkach o nr nr: 5061/37, 5061/38, 5061/42, 5062/2, 5062/16, 5062/19, 5062/28 i 5062/32 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 9
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu torowego bocznicy kolejowej na działkach o nr nr: 819/7, 5061/37, 5061/38, 5061/40, 5061/42, 5061/45, 5062/16 i 5062/29 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 8
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie placu betonowego na działkach o nr nr 795/3 i 822/3 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 7
Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26. 2015 - 6
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. olsza czarna, znajdujących się na działce nr 160/2 z mapy 1 w Jędryniach. 2015 - 5
Liczba odwiedzin: 1075501