BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 drzew gat. 1 szt. świerk srebrny, 1 szt. jodła kalifornijska i 8m² krzewów gat. 3m² jałowiec sabiński, 4m² cis pospolity, 1m² żywotnik zachodni rosnących na działce nr 109 z mapy 2 w Grodzisku. 2015 - 20
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. 1 szt. świerk srebrny, 1 szt. jodła kalifornijska i 8m² krzewów gat. 3m² jałowiec sabiński, 4m² cis pospolity, 1m² żywotnik zachodni rosnących na działce nr 109 z mapy 2 w Grodzisku. 2015 - 19
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej. 2015 - 18
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. kasztanowiec biały, rosnącego na działce nr 53 z mapy 1 w Niwkach. 2015 - 17
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. kasztanowiec biały, rosnącego na działce nr 53 z mapy 1 w Niwkach. 2015 - 16
Decyzja zezwalająca na usunięcie 50 drzew gat. 20 szt. topola kanadyjska, 10 szt. wierzba iwa, 4 szt. robinia akacjowa, 2 szt. topola osika, 4 szt. lipa drobnolistna, 7 szt. topola berlińska, 3 szt. klon zwyczajny rosnących na działkach Nr Nr 4866/4, 4866/5 i 4866/6 z mapy 19 w Strzelcach Opolskich. 2014 - 404
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 50 drzew gat. 20 szt. topola kanadyjska, 10 szt. wierzba iwa, 4 szt. robinia akacjowa, 2 szt. topola osika, 4 szt. lipa drobnolistna, 7 szt. topola berlińska, 3 szt. klon zwyczajny rosnących na działkach Nr Nr 4866/4, 4866/5 i 4866/6 z mapy 19 w Strzelcach Opolskich. 2014 - 403
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. topola, rosnącego na działkach nr 880 i nr 731/2 z mapy 4 w Dziewkowicach. 2015 - 13
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. topola, rosnących na działce nr 1749/3 z mapy 8 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 12
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji gazowej zasilającej palnik gazowy kotła na biomasę na działkach o nr nr: 5061/37, 5061/38, 5061/42, 5062/2, 5062/16, 5062/19, 5062/28 i 5062/32 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 15
Liczba odwiedzin: 1068253