BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fundamentów pod sortownik wiórów i filtr na działkach o nr nr 795/3 i 822/3 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52 2015 - 42
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do produkcji płyt PCV na działce nr 5061/33 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52 2015 - 41
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej. 2015 - 40
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fundamentów pod sortownik wiórów i filtr na działkach o nr nr 795/3 i 822/3 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 39
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie linii do produkcji płyt PCV na działce nr 5061/33 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 38
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gat. 1 szt. robinia akacjowa, 2 szt. wiąz polny rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej na działce nr 65/2 z mapy 3 w Kalinowicach. 2014 - 399
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gat. jesion wyniosły rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej na działce nr 572/1 z mapy 3 w Szymiszowie. 2014 - 398
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gat. 1 szt. robinia akacjowa, 2 szt. wiąz polny rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej na działce nr 65/2 z mapy 3 w Kalinowicach. 2014 - 406
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gat. jesion wyniosły rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej na działce nr 572/1 z mapy 3 w Szymiszowie. 2014 - 405
Decyzja zezwalająca na usunięcie 12 drzew gat. 6 szt. lipa drobnolistna, 1 szt. głóg jednoszyjkowy, 5 szt. bez czarny i 6,5m² krzewów gat. 1,5m² forsycja pośrednia, 2m² forsycja zwisła, 1m² bez czarny, 2m² ligustr pospolity, rosnących na działce nr 5138/2 z mapy 9 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 32
Liczba odwiedzin: 1111750