BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 12 drzew gat. 6 szt. lipa drobnolistna, 1 szt. głóg jednoszyjkowy, 5 szt. bez czarny i 6,5m² krzewów gat. 1,5m² forsycja pośrednia, 2m² forsycja zwisła, 1m² bez czarny, 2m² ligustr pospolity, rosnących na działce nr 5138/2 z mapy 9 w Strzelcach Opolskich 2015 - 31
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 30
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015 - 29
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. świerk pospolity, znajdującego się na działce nr 1016/1 z mapy 6 w Dziewkowicach. 2015 - 28
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. świerk pospolity, znajdującego się na działce nr 1016/1 z mapy 6 w Dziewkowicach. 2015 - 27
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na działce nr 3035 z mapy 15 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 25
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. świerk pospolity, rosnącego na działce nr 3035 z mapy 15 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 24
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gat. 1 szt. świerk pospolity, 2 szt. brzoza brodawkowata, rosnących na działce nr 100/1 z mapy 2 w Dziewkowicach. 2015 - 23
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gat. 1 szt. świerk pospolity, 2 szt. brzoza brodawkowata, rosnących na działce nr 100/1 z mapy 2 w Dziewkowicach. 2015 - 22
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 drzew gat. sosna zwyczajna, rosnących na działce nr 4527 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 21
Liczba odwiedzin: 1111742