BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. modrzew, rosnącego na działce nr 3708/7 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 58
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. świerk, rosnącego na działce nr 1166/4 z mapy 6 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 55
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. świerk, rosnącego na działce nr 1166/4 z mapy 6 w Strzelcach Opolskich. 2015 - 54
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na działce nr 316/1 z mapy 2 w Kalinowicach. 2015 - 52
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. modrzew europejski, rosnącego na działce nr 316/1 z mapy 2 w Kalinowicach 2015 - 53
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew gat. wierzba mandżurska, rosnących na działce nr 328/4 z mapy 2 w Suchej. 2015 - 51
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 drzew gat. wierzba mandżurska, rosnących na działce nr 328/4 z mapy 2 w Suchej. 2015 - 50
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 56
Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14. 2015 - 49
Decyzja zezwalająca na usunięcie 13 drzew gat. 6 szt. brzoza, 7 szt. jesion wyniosły, rosnących na działce nr 3602/12 z mapy 17 w Strzelcach Opolskich 2015 - 48
Liczba odwiedzin: 1109878