BIP
II Zastępca Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


II Zastępca Burmistrza

Izabela Leś-Borkowska

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań II zastępcy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 1. tworzenie warunków na rzecz rozwoju społecznego gminy,
 2. gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości,
 3. udzielanie pomocy społecznej,
 4. gospodarka komunalna,
 5. upowszechnianie i rozwój kultury,
 6. organizowanie i koordynowanie współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
 7. tworzenie gminnego zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowania gminnymi lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi,
 8. koordynowanie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
 9. utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,
 10. projektowanie i utrzymanie terenów zieleni miejskiej,
 11. promocja gminy i jej potencjału gospodarczego,
 12. publiczny transport zbiorowy
 13. kształtowanie i funkcjonowanie gminnego systemu oświaty i wychowania

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony II Zastępca Burmistrza

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2024-06-11 08:17:22
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2024-06-11 08:17:28
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2024-06-11 08:17:22
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2024-06-11 08:17:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3713