BIP
II Zastępca Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


II Zastępca Burmistrza

Józef Kampa

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań II Zastępcy Burmistrza należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 1. kształtowania i realizacji polityki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. rozwoju infrastruktury technicznej gminy,
 3. planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy,
 4. analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych prac remontowych lub modernizacyjnych dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy,
 5. kształtowania i funkcjonowania gminnego systemu oświaty i wychowania,
 6. gospodarki odpadami,
 7. współpracy z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
 8. przeprowadzanych przetargów i udzielanych zamówień publicznych,
 9. koordynowania działalności służb użyteczności publicznej oraz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych,
 10. pozyskiwania i wykorzystywania środków w ramach programów pomocowych i funduszy strukturalnych,
 11. opracowywania programów rozwojowych Gminy,
 12. koordynowanie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony II Zastępca Burmistrza

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:38:04
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:38:07
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:38:04
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:38:04
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2530