BIP
Skarbnik Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Skarbnik Gminy

Piotr Szuba 

tel. 77 40 49 330

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie:

 1. gospodarki finansowej Gminy,
 2. prawidłowej realizacji budżetu Gminy i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 3. opracowywania założeń do projektu budżetu Gminy,
 4. opracowywania założeń dotyczących dochodów podatkowych Gminy,
 5. gospodarowania i wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. przygotowywania projektów uchwał związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy,
 7. opracowywania analiz i prognoz skutków finansowych dla Gminy wynikających z uchwalanych do realizacji zadań,
 8. zaciągania zobowiązań finansowych,
 9. sporządzania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu dla Rady i Burmistrza,
 10. organizacji i funkcjonowania systemu nadzoru gospodarki finansowej komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,
 11. realizacji zadań związanych z finansowaniem zadań obronnych oraz ich koordynacja.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony Skarbnik Gminy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:04:57
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:05:01
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:04:57
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:04:57
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5371