BIP
Skarbnik Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Skarbnik Gminy

Piotr Szuba 

tel. 77 40 49 330

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie:

  1. gospodarki finansowej gminy,
  2. prawidłowej realizacji budżetu gminy i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
  3. opracowywania założeń do projektu budżetu gminy,
  4. opracowywania założeń dotyczących dochodów podatkowych gminy,
  5. gospodarowania i wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
  6. przygotowywania projektów uchwał związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy,
  7. opracowywania analiz i prognoz skutków finansowych dla gminy wynikających z uchwalanych do realizacji zadań,
  8. zaciągania zobowiązań finansowych,
  9. sporządzania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu dla Rady i Burmistrza,
  10. organizacji i funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli finansowej wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony Skarbnik Gminy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Rus Piotr 2021-08-13 13:03:19
Aktualizacja publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 13:03:23
Wytworzenie publikacji
Rus Piotr 2021-08-13 13:03:19
Zatwierdzenie
Rus Piotr 2021-08-13 13:03:19
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3397