Skarbnik Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Skarbnik Gminy

Piotr Szuba

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie:

 1. gospodarki finansowej gminy,
 2. prawidłowej realizacji budżetu gminy i przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
 3. opracowywania założeń do projektu budżetu gminy,
 4. opracowywania założeń dotyczących dochodów podatkowych gminy,
 5. gospodarowania i wykorzystania środków budżetowych lub środków pozabudżetowych oraz innych będących w dyspozycji komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. przygotowywania projektów uchwał związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy,
 7. opracowywania analiz i prognoz skutków finansowych dla gminy wynikających z uchwalanych do realizacji zadań,
 8. zaciągania zobowiązań finansowych,
 9. sporządzania okresowych analiz i sprawozdań z wykonania budżetu dla Rady i Burmistrza,
 10. organizacji i funkcjonowania systemu nadzoru i kontroli finansowej wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

Komórki podległe:

Redakcja strony - Skarbnik Gminy rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2020-07-01 11:18:48
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2020-07-01 11:18:52
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2020-07-01 11:18:48
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2020-07-01 11:18:48
Liczba odwiedzin: 3270