BIP
Biuro Informatyki - Biuletyn Informacji Publicznej


Biuro Informatyki

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
pok.: 8
tel.: (+48) 77 40 49 393
e-mail:

Kierownik
Marek Kozołup

tel.: (+48) 77 404 93 93
e-mail:

Zakres działań:

Do zadań Biura Informatyki należy w szczególności:

 1. wdrażanie i eksploatacja systemów komputerowych w Urzędzie,
 2. planowanie i nadzór zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 3. administrowanie siecią komputerową Urzędu,
 4. zabezpieczanie danych z wdrożonych systemów komputerowych,
 5. obsługa, doradztwo i szkolenia informatyczne pracowników w Urzędzie oraz gminnych jednostkach organizacyjnych,
 6. administrowanie gminnymi serwisami internetowymi oraz gminnym Biuletynem Informacji Publicznej,
 7. szkolenie kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu w zakresie udostępniania informacji publicznych w serwisach internetowych i gminnym Biuletynie Informacji Publicznej,
 8. usuwanie bieżących uszkodzeń sprzętu komputerowego,
 9. prowadzenie dokumentacji technicznej sprzętu komputerowego,
 10. współpraca z firmami świadczącymi usługi informatyczne dla Urzędu w zakresie serwisu przeglądów gwarancyjnych i konserwacyjnych sprzętu oraz aktualizacji oprogramowania,
 11. nadzór nad realizacją umów dotyczących eksploatacji i konserwacji sprzętu komputerowego,
 12. ochrona i administrowanie serwerami sieciowymi oraz bazodanowymi wraz z archiwizacją zasobów,
 13. nadzorowanie pracy systemów operacyjnych,
 14. wdrażanie nowych technologii informatycznych,
 15. nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną danych,
 16. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych, w tym w szczególności zadań dotyczących „pionu ochrony”,
 17. przygotowywanie dokumentacji do udzielania zamówień na realizację dostaw sprzętu i oprogramowania oraz materiałów eksploatacyjnych,
 18. techniczne przygotowanie i obsługa spotkań, konferencji, prezentacji multimedialnych,
 19. zbieranie materiałów do zamieszczenia na stronie internetowej Gminy i jej aktualizacja,
 20. pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację zadań z obsługi informatycznej Urzędu,
 21. nadzór merytoryczny nad wykorzystaniem dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielanych innym jednostkom lub organizacjom na podstawie umowy lub porozumienia,
 22. przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktów prawa miejscowego dotyczących zadań statutowych ww. organizacji.

Rejestr zmian strony Biuro Informatyki

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2020-01-22 15:32:18
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2020-01-22 15:32:22
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2020-01-22 15:32:18
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2020-01-22 15:32:18
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2673