BIP
Sekretarz Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Sekretarz Gminy

Magdalena Żelazna

tel. 77 40 49 389

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie:

 1. sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania,
 2. zapewnienia zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami,
 3. oceny funkcjonowania i organizacji pracy oraz opracowywania aktów wewnętrznych usprawniających pracę Urzędu,
 4. tworzenia procedur, organizacji szkoleń oraz systemów ocen pracowników,
 5. poprawności i zgodności z prawem wydawanych decyzji administracyjnych,
 6. właściwego przygotowania materiałów wnoszonych pod obrady Rady i rozpatrywanych przez Burmistrza,
 7. zapewnienia administracyjnej obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza,
 8. prawidłowej realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 9. zapewnienia skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym,
 10. prowadzenia rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego,
 11. prowadzenia rejestru oraz rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
 12. realizacji zadań wynikających z ustawy - kodeks wyborczy,
 13. organizacji uroczystości z okazji świąt, rocznic oraz innych imprez gminnych,
 14. koordynowania zadań obronnych i obrony cywilnej,
 15. koordynacja współpracy Gminy Strzelce Opolskie z miastami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi,
 16. prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 17. prowadzenie zbioru oraz obsługa wniosków o objęcie przedsięwzięć Honorowym Patronatem Burmistrza Strzelec Opolskich,
 18. przyjmowanie ustnego oświadczenia woli od spadkodawcy.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony Sekretarz Gminy

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:26:25
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:26:29
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:26:25
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 12:26:25
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 5287