BIP
I Zastępca Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


I Zastępca Burmistrza

Maria Feliniak

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie


Do zadań I Zastępcy Burmistrza  należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:

 1. tworzenia warunków na rzecz rozwoju społecznego Gminy,
 2. udzielania pomocy społecznej,
 3. gospodarki komunalnej,
 4. upowszechniania i rozwoju kultury, sportu i rekreacji,
 5. tworzenia warunków na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa oraz współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi - sołectwami,
 6. współpracy z gminami partnerskimi i organizacjami międzynarodowymi,
 7. organizowania i koordynowania współpracy z organizacjami społecznymi i pozarządowymi,
 8. gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości,
 9. tworzenia gminnego zasobu mieszkaniowego oraz gospodarowania gminnymi lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi,
 10. koordynowanie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej,
 11. opracowywania i realizacji gminnego programu ochrony środowiska,
 12. utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
 13. projektowania i utrzymania terenów zieleni miejskiej,
 14. rozwoju gospodarczego gminy,
 15. promocji Gminy i jej potencjału gospodarczego,
 16. publicznego transportu zbiorowego.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony I Zastępca Burmistrza

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:51:57
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:52:01
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:51:57
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:51:57
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2088