BIP
I Zastępca Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


I Zastępca Burmistrza

Mariusz Kurzeja

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie


Do zadań I zastępcy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w celu realizacji zadań gminy w zakresie:

 1. kształtowanie i realizacja polityki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 2. rozwój infrastruktury technicznej gminy,
 3. planowania wieloletnich zadań inwestycyjnych gminy,
 4. analizowania, planowania oraz realizacji i wykonawstwa procesów inwestycyjnych, prac remontowych lub modernizacyjnych dotyczących obiektów infrastruktury technicznej na terenie gminy,
 5. gospodarka odpadami,
 6. współpraca z zarządcami dróg publicznych w zakresie utrzymania dróg,
 7. przeprowadzanie przetargów i udzielenie zamówień publicznych,
 8. koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej oraz jednostek organizacyjnych i przedsiębiorstw komunalnych,
 9. pozyskiwanie i wykorzystywanie środków w ramach programów pomocnych i funduszy strukturalnych,
 10. opracowywanie programów rozwojowych gminy,
 11. rozwój gospodarczy gminy,
 12. upowszechnianie i rozwój sportu i rekreacji,
 13. tworzenie warunków na rzecz rozwoju rolnictwa i leśnictwa orz współdziałania z samorządowymi jednostkami pomocniczymi,
 14. opracowywanie i realizacja gminnego programu ochrony środowiska,
 15. koordynowanie realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony I Zastępca Burmistrza

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Melson Szymon 2024-05-17 13:20:15
Aktualizacja publikacji
Melson Szymon 2024-05-17 13:20:25
Wytworzenie publikacji
Melson Szymon 2024-05-17 13:20:15
Zatwierdzenie
Melson Szymon 2024-05-17 13:20:15
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3211