BIP
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta

Znaleziono 26 wiadomości.

16. Plan centrum miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie

Data publikacji:
2017-04-18

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Strzelce Opolskie” (Uchwała Nr L/379/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 września 2014 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego dnia 21 października 2014 r. poz. 2305 i wszedł w życie dnia 5 listopada 2014 r.

15. Plan fragmentu zachodniej części miasta. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie.

Data publikacji:
2017-04-17

Podaje się do publicznej wiadomości, że „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu zachodniej części miasta Strzelce Opolskie” (Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr XL/302/2013 z dnia 27 listopada 2013 r.) został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. poz. 2803 i wszedł w życie dnia 27 grudnia 2013 r.

12. Plan Suchych Łanów. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Suchych Łanów

Data publikacji:
2017-04-14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Suchych Lanów, przyjęty uchwałą Nr IV/21/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007r. (Dz.Urzęd.Woj.Op. Nr 23, poz.1025 z dnia 29.03.2007r.)

11. Plan Rybaczówki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki

Data publikacji:
2017-04-13

Uchwała Nr IV/20/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki (Dz.Urzęd.Woj.Op. Nr 21 z dnia 23.03.2007r. poz.926)

10. Plan Mokrych Łan. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Mokrych Łan

Data publikacji:
2017-04-12

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Mokrych Łan uchwalony uchwałą Nr L/439/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006r. (Dz.Urzęd.Woj.Op. Nr 1, z dnia 10.01.2007., poz.10)

9. Plan ul.Dziewkowickiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Dziewkowickiej

Data publikacji:
2017-04-11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Dziewkowickiej uchwalony Uchwałą Nr L/433/06Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2006r. (Dz.Urzed.Woj.Op.Nr 1 z dnia 10.01.2007. poz.9)

8. Plan Adamowic (zmiana 1). Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie dotyczącego terenu w rejonie Adamowic

Data publikacji:
2017-04-10

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie dotyczącego terenu w rejonie Adamowic - uchwalona uchwałą Nr XLIX/427/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2006r. (Dz.Urzed.Woj.Opolskiego Nr 72, poz.2246 z dnia 20 października 2006r.)

7. Plan obwodnicy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94

Data publikacji:
2017-04-08

Uchwała Nr XLVIII/419/06 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu południowej obwodnicy miasta Strzelce Opolskie w ciągu drogi krajowej nr 94; opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 74, poz.2285 z dnia 27.10.2006r.

Liczba odwiedzin: 7323