BIP
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta - Biuletyn Informacji Publicznej


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenu miasta

Znaleziono 26 wiadomości.

6. Plan Osiedla Piastów Śląskich. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich

Data publikacji:
2017-04-07

Uchwalony uchwałą Nr XXXIX/356/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 9 listopada 2005roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Osiedla Piastów Śląskich. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego Nr 2 z dnia 13 stycznia 2006r., poz.30).

5. Plan ul.Strzelców Bytomskich Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich

Data publikacji:
2017-04-06

Uchwała Nr XXXVIII/350/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 września 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie ulicy Strzelców Bytomskich (Dz.Urzęd. Woj. Op. Nr 78, poz.2420 z dnia 2 grudnia 2005r.).

4. Plan ul.Szpitalnej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie ulicy Szpitalnej

Data publikacji:
2017-04-05

Uchwalony uchwałą Nr XXXV/318/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie ulicy Szpitalnej (Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego Nr 51 z dnia 5 sierpnia 2005r. poz. 1531).

3. Plan Nowej Wsi. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie Nowej Wsi

Data publikacji:
2017-04-04

Uchwalony uchwałą Nr XXXI/280/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 stycznia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie - w rejonie Nowej Wsi.

2. Plan Sosnowej. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Sosnowej w Strzelcach Opolskich

Data publikacji:
2017-04-03

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr X/139/03 z dnia 28 maja 2003r. (Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego nr 57, poz.1120 z dnia 23 lipca 2003r.).

1. Plan Adamowic. Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dotycząca terenu w rejonie Adamowic

Data publikacji:
2017-04-02

Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich Nr VIII/114/03 z dnia 26 marca 2003r.(Dz.Urz.Woj.Opol. Nr 37, poz. 856 z dnia 22.05.2003r).

Liczba odwiedzin: 7335