BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. wiąz szypułkowy, rosnącego na działce nr 124/2 k.m. 2 w Kalinowie. 2015 - 67
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 drzew gat. olsza czarna, rosnących na działce nr 160/2 z mapy 1 w Jędryniach. 2015 - 66
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 25 drzew gat. 23 szt. olsza czarna, 2 szt. dąb szypułkowy, rosnących na działce nr 160/2 z mapy 1 w Jędryniach 2015 - 65
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14. 2015 - 64
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. świerk kłujący, rosnącego na działce nr 417/2 z mapy 2 w Suchej. 2015 - 26
Decyzja zezwalająca na usunięcie 16 drzew gat. 6 szt. jałowiec skalny, 10 szt. cyprysik Lawsona, rosnących na działce nr 673 z mapy 4 w Dziewkowicach. 2015 - 63
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 16 drzew gat. 6 szt. jałowiec skalny, 10 szt. cyprysik Lawsona, rosnących na działce nr 673 z mapy 4 w Dziewkowicach. 2015 - 62
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. świerk kłujący, rosnącego na działce nr 417/2 z mapy 2 w Suchej. 2015 - 61
Decyzja zezwalająca na usunięcie 27 drzew gat. 1 szt. kasztanowiec biały, 14 szt. wierzba biała, 4 szt. jesion wyniosły, 1 szt. topola czarna, 2 szt. topola osika, 3 szt. klon zwyczajny, 1 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. lipa drobnolistna, rosnących na działce nr 255 z mapy 2 w Błotnicy Strzeleckiej. 2015 - 60
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 78 drzew gat. 1 szt. kasztanowiec biały, 54 szt. wierzba biała, 6 szt. jesion wyniosły, 1 szt. topola czarna, 4 szt. topola osika, 3 szt. klon zwyczajny, 8 szt. brzoza brodawkowata, 1 szt. lipa drobnolistna, rosnących na działce nr 255 z mapy 2 w Błotnicy Strzeleckiej. 2015 - 59
Liczba odwiedzin: 1117012