BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 na działce nr 4696/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 50
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 na działkach o nr nr 3148/35, 3150/2, 3152/2 i 3155/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 49
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej na działkach o nr nr 5061/25, 5061/48 i 5061/49 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomiczne 2016 - 48
Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory o obsadzie docelowej 59,3 DJP w miejscowości Osiek na działce nr 277/4. 2016 - 47
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 294/4, 1028/2, 1028/3, 1048 i 1051/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 46
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna na działkach o nr nr 1093 i 963/1. 2016 - 45
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów”” wraz z prognoza oddziaływania na środowisko 2016 - 44
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego "Szymiszów" wraz z prognozą oddziaływania przestrzennego. 2016 - 43
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Płużnica Wielka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016 - 42
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016 - 41
Liczba odwiedzin: 1111752