BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej O na działkach o nr nr 4863/1, 4866/2, 4866/3, 4882/9, 4882/10, 4885/11 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016 - 30
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu JNI 30004496 w ciągu drogi powiatowej 1815 O Izbicko – Grodzisko w m. Grodzisko ul. Główna na działkach o nr nr 1093 i 963/1. 2016 - 29
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie stodoły z przeznaczeniem na magazyn zbożowy na działce nr 57/2 w miejscowości Niwki. 2016 - 28
Postanowienie o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 27
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego „Szymiszów”” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016 - 26
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego”, obejmującego obszar położony w Strzelcach Opolskich u zbiegu ulic Henryka Pobożnego i Bursztynowej oraz część wsi Rożniątów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego 2016 - 25
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich o segment dla Pracowni Tomografii Komputerowej – II etap na terenie Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 36A na działce nr 315. 2016 - 14
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalno – biurową – etap II na działkach o nr nr 4047/12, 4047/14, 4062/28 i 5142/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 13
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Parku Rybaczówka w Strzelcach Opolskich. 2016 - 12
Wniosek o przeniesienie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.8.2013.AK5 z dnia 23.05.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rożniątów na działce nr 972, wydanej dla Pana Roberta Willischa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Willisch Wind Company z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 56, na rzecz Greenprojekt 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zubrzyckiego 25/60. 2016 - 24
Liczba odwiedzin: 1117063