BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Parku Miejskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016 - 40
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla obszaru obejmującego północną część Osiedla Piastów Śląskich wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016 - 39
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie wraz prognozą oddziaływania na środowisko 2016 - 38
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016 - 37
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu dwóch hal magazynowych (namiotowych) na terenie DSO Sp. z o.o. na działkach o nr nr 4863/1, 4866/2, 4882/9, 4882/10, 4885/11, 4885/12, 4885/13, 5061/54 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016 - 36
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej O na działkach o nr nr 4863/1, 4866/2, 4866/6, 4882/9, 4882/10 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016 - 35
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha wraz prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha 2016 - 34
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich na działkach o nr nr: 294/4, 1028/2, 1028/3, 1048 i 1051/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 33
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie placu (M6) do magazynowania odpadów (materiałów eksploatacyjnych) przed odzyskiem, budowie boksów magazynowych na istniejącym utwardzonym placu magazynowym (M2) odpadów selektywnie zbieranych wraz z dwoma wybieralnymi zbiornikami na odcieki o pojemności 10m3 każdy oraz placem manewrowym na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Szymiszów przy ul. Dworcowej 7a, na działce nr 585/13 obręb 0074 Szymiszów. 2016 - 32
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przeniesieniu dwóch hal magazynowych (namiotowych) na terenie DSO Sp. z o.o. na działkach o nr nr 4830/1, 4863/1, 4882/9, 4882/10, 4885/11, 4885/12, 4885/13, 5061/54 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016 - 31
Liczba odwiedzin: 1111121