BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 2 w Strzelcach Opolskich na działce nr 819/8. 2016 - 10
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu Parku Rybaczówka w Strzelcach Opolskich. 2016 - 9
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i doposażeniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich 3 na działce nr 1748/1 a. m. 8. 2016 - 8
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Domu Opieki Senioralnej dla osób starszych wraz z gabinetem lekarskim i gabinetami do rehabilitacji oraz częścią kuchenną, jadalną i wiatą dla pensjonariuszy w Ligocie Górnej przy ul. Wysockiej 3 na działce nr 156/1 a. m. 1. 2016 - 7
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich o segment dla Pracowni Tomografii Komputerowej – II etap na terenie Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 36A na działce nr 315. 2016 - 6
Decyzja o przeniesienie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.8.2013.AK5 z dnia 23.05.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 2MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rożniątów na działce nr 972, wydanej dla Pana Roberta Willischa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Willisch Wind Company z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 56, na rzecz Greenprojekt 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zubrzyckiego 25/60. 2016 - 5
Decyzja o przeniesieniu decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.7.2013.AK5 z dnia 23.05.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka na działkach o nr nr 737 i 758, wydanej dla Pana Roberta Willischa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Willisch Wind Company z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 56, na rzecz Greenprojekt 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zubrzyckiego 25/60. 2016 - 4
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 2 w Strzelcach Opolskich na działce nr 819/8. 2016 - 3
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego”, obejmujący obszar położony w Strzelcach Opolskich u zbiegu ulic Henryka Pobożnego i Bursztynowej oraz część wsi Rożniątów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016 - 2
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016 - 1
Liczba odwiedzin: 1102057