BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Wniosek o przeniesienie decyzji Burmistrza Strzelec Opolskich nr GK.6220.7.2013.AK5 z dnia 23.05.2014r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Rozmierka na działkach o nr nr 737 i 758, wydanej dla Pana Roberta Willischa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Willisch Wind Company z siedzibą w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 56, na rzecz Greenprojekt 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Zubrzyckiego 25/60. 2016 - 23
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 404 w miejscowości Warmątowice, Gmina Strzelce Opolskie. 2016 - 22
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i nadbudowie stodoły z przeznaczeniem na magazyn zbożowy na działce nr 57/2 w miejscowości Niwki. 2016 - 21
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu ujęcia wód podziemnych wraz z urządzeniami umożliwiającymi pobór wód podziemnych na nowoodwierconym otworze studni nr 2 w Strzelcach Opolskich na działce nr 819/8. 2016 - 20
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo – produkcyjnej na działkach o nr nr 5061/25, 5061/48 i 5061/49 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016 - 19
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zainstalowaniu zbiornika na surowce z grupy SLES o pojemności 50m3 i zbiornika na surowce z grupy BETAIN o pojemności 40m3 w projektowanej hali magazynowej, dobudowanej do istniejącego kompleksu hal produkcyjno-magazynowych oraz zbiornika na surowce z grupy BETAIN o poj. 30m3 w istniejącej hali mieszalni, w bezpośrednim sąsiedztwie projektowanej hali magazynowej na terenie zakładu Intersilesia McBride Polska Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich przy ul. Matejki 2a na działkach o nr nr 1133/34 i 1133/36 2016 - 18
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i doposażeniu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich przy ul. Powstańców Śląskich 3 na działce nr 1748/1 a. m. 8. 2016 - 17
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie domu opieki senioralnej dla osób starszych wraz z gabinetem lekarskim i gabinetami do rehabilitacji oraz częścią kuchenną, jadalną i wiatą dla pensjonariuszy w Ligocie Górnej przy ul. Wysockiej 3 na działce nr 156/1 a. m. 1. 2016 - 16
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej obory o obsadzie docelowej 59,3 DJP w miejscowości Osiek na działce nr 277/4. 2016 - 15
Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce nr 404 w miejscowości Warmątowice, Gmina Strzelce Opolskie. 2016 - 11
Liczba odwiedzin: 1079257