BIP
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 337, 77 40 49 338
e-mail:

Kierownik
Hubert Waloszek

Zakres działań:

Do zadań Referatu Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

  1. podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych, w tym analizy możliwości pozyskiwania środków i koordynacja procesu składania wniosków;
  2. monitorowanie realizacji oraz rozliczanie projektów dofinansowanych z zewnętrznych funduszy pomocowych;
  3. koordynacja opracowywania dokumentów programowych rozwoju gminy;
  4. ocena założeń i efektów wdrożenia przyjętych strategii i innych programów rozwoju gminy;
  5. koordynacja realizacji zadań związanych z uczestnictwem Gminy Strzelce Opolskie w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim i w Stowarzyszeniu Kraina Św. Anny;
  6. koordynacja działań związanych z uczestnictwem Gminy Strzelce Opolskie w Strzeleckim Klastrze Energii;
  7. prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych na potrzeby zadań realizowanych przez gminę, w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
  8. prowadzenie procedur dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Rejestr zmian strony Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2023-01-30 12:53:17
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-01-30 12:53:20
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2023-01-30 12:53:17
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2023-01-30 12:53:17
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 478