BIP
Sekretarz Gminy - Biuletyn Informacji Publicznej


Sekretarz Gminy

Magdalena Żelazna

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie


Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności nadzór, kontrola i koordynacja działań podejmowanych w zakresie:

 1. sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania,
 2. zapewnienia zgodności działania Urzędu z obowiązującymi przepisami,
 3. przestrzegania przepisów Instrukcji kancelaryjnej dla gmin i związków międzygminnych,
 4. oceny funkcjonowania i organizacji pracy oraz opracowywania aktów wewnętrznych usprawniających pracę Urzędu,
 5. tworzenia procedur, organizacji szkoleń oraz systemów ocen pracowników,
 6. poprawności i zgodności z prawem wydawanych decyzji administracyjnych,
 7. właściwego przygotowania materiałów wnoszonych pod obrady Rady i rozpatrywanych przez Burmistrza,
 8. zapewnienia administracyjnej obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza,
 9. prawidłowej realizacji uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza,
 10. zapewnienia skutecznego sposobu publikacji aktów prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym,
 11. prowadzenia rejestrów i zbiorów aktów prawa miejscowego,
 12. informowania mediów o działalności, programach i pracy Rady, Burmistrza i Urzędu oraz zapewnienie dziennikarzom dostępu do informacji w granicach przewidzianych przepisami ustaw,
 13. zapewnienia obsługi prawnej Urzędu,
 14. prowadzenia rejestru oraz rozpatrywania skarg i wniosków,
 15. przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz referendów,
 16. organizacji uroczystości z okazji świąt, rocznic oraz innych imprez gminnych.

Komórki podległe:

Rejestr zmian strony Sekretarz Gminy

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3291