BIP
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - Biuletyn Informacji Publicznej


Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Przedmiot sprawy:
Bonifikata, która wynosi 50% opłaty rocznej, przysługuje osobom o dochodach na 1 członka rodziny nie przekraczających 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa GUS za IV kwartał roku poprzedzającego datę złożenia wniosku.
Dodatkowe informacje:
Wniosek podlega rozpatrzeniu w trybie uchwały Nr 195/00 Zarządu Miejskiego z dnia 9.11.2000r. w sprawie sposobu rozpatrywania wniosków osób fizycznych o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty: wniosek wraz załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): do 30 dni.
Opłaty: wniosek nie podlega opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy: droga sądowa
Podstawa prawna: art.74 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
2017-06-21 15:02 konto intracom 52.9KB

Rejestr zmian strony Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:47:07
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:37:18
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:37:16
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:37:16
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2371