BIP
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - Biuletyn Informacji Publicznej


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Dodatkowe informacje:
Opłata za przekształcenie ustalona jest zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 4 ust.5 cytowanej wyżej ustawy nabywcy mają obowiązek zwrotu gminie kwoty udzielonej bonifikaty, po jej waloryzacji, jeżeli przed upływem 5 lat licząc od dnia przekształcenia dokonają zbycia lub wykorzystają nieruchomość na inne cele niż mieszkalne i rolne. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty: wniosek wraz załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): do 2 miesięcy
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu składane jest w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji
Inne wskazówki, uwagi: ustawowy termin składania wniosku upływa z dniem 31.12.2012r.
Podstawa prawna: Art.1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r.o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych innych ustaw.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wniosek o przekształcenie prawa wieczystego w prawo własności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 798
2017-06-21 14:57 konto intracom 70.35KB

Rejestr zmian strony Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:46:21
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:36:57
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:36:54
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:36:54
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2578