Opłata   jednorazowa z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dodatkowe informacje: Bonifikata od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie  z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. nr III/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. oraz na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty: wniosek wraz załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): 14 dni
Tryb odwoławczy: Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.
Inne wskazówki, uwagi: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Op. nr III/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. oraz na podstawie  art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 177
2020-01-20 13:14
Kozołup Marek
239.42KB

Redakcja strony - Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2020-01-20 13:02:10
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2020-01-21 11:08:13
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2020-01-21 11:08:10
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2020-01-21 11:08:10
Liczba odwiedzin: 531