BIP
Opłata   jednorazowa z tytułu  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów - Biuletyn Informacji Publicznej


Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Dodatkowe informacje: Bonifikata od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zgodnie  z uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Op. nr III/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. oraz na podstawie art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty: wniosek wraz załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): 14 dni
Tryb odwoławczy: Jeżeli właściciel nie zgadza się z wysokością opłaty jednorazowej, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji wniosek o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji.
Inne wskazówki, uwagi: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Podstawa prawna: uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Op. nr III/12/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. oraz na podstawie  art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
2020-01-20 13:14 Kozołup Marek 239.42KB

Rejestr zmian strony Opłata jednorazowa z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2020-01-20 13:02:10
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2020-01-21 11:08:13
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2020-01-21 11:08:10
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2020-01-21 11:08:10
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1369