Podział nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Podział nieruchomości

Podział nieruchomości
Dodatkowe informacje:
Podział nieruchomości wymaga wydania postanowienia opiniującego zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi lub decyzją o ustaleniu warunków zabudowy.

Podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego tylko w przypadkach wymienionych w art.95 ustawy.
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty: wniosek wraz z załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja Burmistrza zatwierdzająca projekt podziału wydawana jest w terminie do miesiąca od dnia przedłożenia protokołu z przyjęcia granic oraz projektu podziału nieruchomości sporządzonego na podstawie postanowienia.
Opłaty: wniosek nie podlega opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy:
  • zażalenie na postanowienie wniesione w terminie 7 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza,
  • odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza.
Podstawa prawna:
  • art. 93 i dalsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wzór oświadczenia w sprawie wpisów w księdze wieczystej Wzór oświadczenia w sprawie wpisów w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 428
2017-06-21 14:56
konto intracom
178.65KB
Wzór wniosku podział nieruchomości Wzór wniosku podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 622
2017-06-21 14:55
konto intracom
237.31KB

Redakcja strony - Podział nieruchomości rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 14:45:53
  • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:36:48
  • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:36:46
  • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-22 09:36:46
Liczba odwiedzin: 1509