BIP
Podział nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Podział nieruchomości

Podział nieruchomości
Dodatkowe informacje:
Podział nieruchomości wymaga wydania postanowienia opiniującego zgodność wstępnego projektu podziału z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku z przepisami odrębnymi lub decyzją o ustaleniu warunków zabudowy.

Podział nieruchomości może być dokonany niezależnie od ustaleń planu miejscowego tylko w przypadkach wymienionych w art.95 ustawy.
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty: wniosek wraz z załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja Burmistrza zatwierdzająca projekt podziału wydawana jest w terminie do miesiąca od dnia przedłożenia protokołu z przyjęcia granic oraz projektu podziału nieruchomości sporządzonego na podstawie postanowienia.
Opłaty: wniosek nie podlega opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy:
  • zażalenie na postanowienie wniesione w terminie 7 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza,
  • odwołanie od decyzji zatwierdzającej projekt podziału wniesione w terminie 14 dni od daty otrzymania, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza.
Podstawa prawna:
  • art. 93 i dalsze ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Wzór oświadczenia w sprawie wpisów w księdze wieczystej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 628
2017-06-21 14:56 konto intracom 178.65KB
{format} Wzór wniosku podział nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 872
2017-06-21 14:55 konto intracom 237.31KB

Rejestr zmian strony Podział nieruchomości

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:45:53
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:36:48
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:36:46
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:36:46
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2150