BIP
Rozgraniczenie nieruchomości - Biuletyn Informacji Publicznej


Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości
Dodatkowe informacje:
Wszczęcie postępowanie rozgraniczeniowego nieruchomości na wniosek jej właściciela następuje na podstawie wydanego w tej sprawie postanowienia.
Miejsce załatwienia sprawy: Referat Gospodarki Nieruchomościami
Wymagane dokumenty: wniosek wraz z załącznikami
Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Decyzja Burmistrza o rozgraniczeniu nieruchomości wydawana jest w terminie do miesiąca od dnia przedłożenia protokołu granicznego z czynności ustalenia przebiegu granic, przeprowadzonych przez uprawnionego geodetę, upoważnionego do ich wykonania przez Burmistrza.
Opłaty: obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 10 zł.
Tryb odwoławczy:
  • na postanowienie Burmistrza o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie,
  • od decyzji Burmistrza nie służy odwołanie, natomiast strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przekazania sprawy rozgraniczenia nieruchomości do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, za pośrednictwem Burmistrza
Inne wskazówki, uwagi: Decyzja Burmistrza w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna jest przesyłana do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz Starosty Strzeleckiego, w celu jej ujawnienia w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków.
Podstawa prawna: art. 29 i dalsze ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 700
2017-06-21 15:01 konto intracom 394.62KB
{format} wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 649
2017-06-21 15:00 konto intracom 62.5KB

Rejestr zmian strony Rozgraniczenie nieruchomości

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 14:46:40
Aktualizacja publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:37:10
Wytworzenie publikacji
Kozołup Marek 2017-06-22 09:37:08
Zatwierdzenie
Kozołup Marek 2017-06-22 09:37:08
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2217