BIP
Inspektor Ochrony Danych - Biuletyn Informacji Publicznej


Inspektor Ochrony Danych

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 373
e-mail:

Inspektor Ochrony Danych
Karolina Kozołup

tel.: (+48) 77 40 49 373
e-mail:

Zakres działań:

Do zakresu działania Inspektora Ochrony Danych należy w szczególności:

 1. przygotowywanie upoważnień dla poszczególnych użytkowników do dostępu do danych osobowych i informacji przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich;
 2. prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 3. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem obowiązujących zasad bezpieczeństwa danych osobowych oraz zasad polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącej do przetwarzania danych osobowych;
 4. opiniowanie procesów związanych z zarządzaniem systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w aspekcie ich bezpieczeństwa;
 5. określanie celów stosowania zabezpieczeń i zabezpieczenia, które funkcjonują w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich;
 6. zarządzanie zabezpieczeniami aktywów informacyjnych w sposób adekwatny do celów stosowania zabezpieczeń;
 7. organizowanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, w tym w szczególności przygotowywanie pracowników, stażystów, praktykantów lub osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub innej przewidzianej przepisami prawa w kontekście ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji;
 8. realizowanie działań wynikających z dokumentacji bezpieczeństwa informacji i utrzymywanie zapisów świadczących o funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI);
 9. przekazywanie informacji do Administratora Danych o stanie bezpieczeństwa informacji w zakresie stosowanych zabezpieczeń i ocenie ich skuteczności;
 10. sprawowanie nadzoru nad dokumentacją SZBI na etapie jej opracowania, weryfikacji, aktualizacji, udostępniania i przechowywania;
 11. opracowywanie planu prac dotyczących systemu zarządzania i nadzór nad ich realizacją;
 12. organizowanie przeglądów SZBI oraz nadzór nad realizacją ustaleń wynikających z tych przeglądów;
 13. powiadamianie Administratora Danych o działalności niezgodnej z obowiązującą polityką bezpieczeństwa lub SZBI;
 14. zarządzanie audytami wewnętrznymi w zakresie planowania audytów i nadzoru nad ich realizacją oraz działaniami pozaaudytowymi;
 15. realizacja innych zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Rejestr zmian strony Inspektor Ochrony Danych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Świenty Radosław 2018-09-11 13:57:18
Aktualizacja publikacji
Świenty Radosław 2018-09-11 13:57:22
Wytworzenie publikacji
Świenty Radosław 2018-09-11 13:57:18
Zatwierdzenie
Świenty Radosław 2018-09-11 13:57:18
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1372