Pion Ochrony - Biuletyn Informacji Publicznej


Pion Ochrony

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie

tel.: (+48) 77 46 12 923

Zakres działań:

Do zakresu działania Pionu Ochrony należy:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,
 2. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przekazywane informacje niejawne,
 3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
 5. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji,
 6. prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 7. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,
 8. prowadzenie aktualnego wykazu osób, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,
 9. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa,
 10. realizowanie innych powierzonych zadań wynikających z ustaw szczególnych stanowiących kompetencje Pionu.

Zadania Pionu Ochrony realizowane są w ramchch Referatu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Wojskowych.

Redakcja strony - Pion Ochrony rejestr zmian

 • Podmiot udostępniający informację: 
 • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 11:36:22
 • Aktualizacja publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:36:25
 • Wytworzenie publikacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:36:22
 • Zatwierdzenie informacji:Kozołup Marek2017-06-21 11:36:22
Liczba odwiedzin: 1656