BIP
Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej


Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 388

Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej
Małgorzata Kornaga

e-mail:

Zakres działań:

Do zadań i kompetencji Głównego Specjalisty ds. Informacji Publicznej należy realizacja zadań z zakresu polityki informacyjnej i budowania relacji z mediami i otoczeniem społecznym, a w szczególności:

  1. opracowanie założeń i koordynacja jednolitej polityki informacyjnej Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych,
  2. koordynacja i nadzór nad postępowaniami o udostępnienie informacji publicznej na wniosek,
  3. koordynacja i nadzór działań w zakresie zgłaszania przez mieszkańców problemów dotyczących przestrzeni publicznej,
  4. przygotowywanie informacji o pracy organów Gminy i Urzędu przeznaczonych dla środków publicznego przekazu oraz ich publikacja na stronie internetowej Urzędu oraz w BIP,
  5. współpraca ze środkami masowego przekazu, a w szczególności cykliczne przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez organy Gminy, prezentowanie stanowiska Burmistrza i Urzędu w kontaktach z mediami i opinia publiczną oraz reagowanie na informacje medialne dotyczące pracy Burmistrza i Urzędu,
  6. konsultacje w zakresie publikacji ogłoszeń prasowych zamieszczanych przez Urząd w środkach masowego przekazu,
  7. współpraca przy redagowaniu gminnych informatorów oraz innych publikacji,
  8. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza w zakresie informacji publicznej.

Rejestr zmian strony Główny Specjalista ds. Informacji Publicznej

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:40:36
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:40:38
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:40:36
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 10:40:36
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 300