BIP
Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu - Biuletyn Informacji Publicznej


Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

OŚWIADCZENIE O ROCZNEJ WARTOŚCI SPRZEDANEGO ALKOHOLU

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w poprzednim roku kalendarzowym są obowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Spraw Społecznych i Promocji
Pok. 23
tel. 77 404 93 58

Wymagania i potrzebne dokumenty:
 • Wypełnione oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu
  (druk oświadczenia do pobrania na dole strony, wzory obliczeń w kolumnie "Opłaty") 
 • W przypadku działania przez pełnomocnika: pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). 
 • Oświadczenie za poprzedni rok należy złożyć do 31 stycznia.
Uwaga! Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to nie obowiązuje zasada przesunięcia terminu na pierwszy dzień roboczy. Czyli, jeśli 31 stycznia wypada na przykład w sobotę, to oświadczenie należy złożyć najpóźniej w piątek.
Uwaga! Zgodnie z art.18 ust.10 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu skutkuje cofnięciem zezwolenia
Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Spraw Społecznych i Promocji
Biuro nr 23

 

Druk oświadczenia do pobrania na dole strony.

Opłaty:
 • Opłaty za cały rok korzystania z zezwolenia:

A)      napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo

- jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku kalendarzowym wyniosła do 37 500 zł – opłata roczna 525 zł (lub 3 raty po 175 zł),

- jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 37 500 zł– opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży

 

B)      alkohole od 4,5% do 18%  z wyjątkiem piwa

- jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku wyniosła do 37 500 zł – opłata roczna 525 zł (lub 3 raty po 175 zł),

- jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 37 500 zł – opłata stanowi 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży,

PRZYKŁAD dot. pkt A i B: Wartość sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa w punkcie X wyniosła 52 800 zł - opłatę obliczamy wg wzoru: 52 800 x 1,4% = 739,20 zł. Przedsiębiorca za zezwolenie na sprzedaż alkoholu do 4,5% oraz piwa winien uiścić opłatę roczną w wysokości: jednorazowo - 739,20 zł lub w trzech ratach po 246,40 zł.

 

C)      alkohole powyżej 18%

- jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku wyniosła do 77 000 zł – oplata roczna 2 100 zł (lub 3 raty po 700 zł),

- jeśli wartość sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła 77 000 zł – opłata stanowi 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży.

PRZYKŁAD dot. pkt C: Wartość sprzedaży napojów  alkoholowych powyżej 18% w punkcie X wyniosła 95.650 zł - opłatę obliczamy wg wzoru: 95 650 x 2,7% = 2 582,55 zł. Przedsiębiorca za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 18% winien uiścić opłatę w wysokości: jednorazowo - 2 582,55 zł lub w trzech ratach po: 860,85 zł.

 

 • Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wpłacić:

- jednorazowo do 31 stycznia danego roku kalendarzowego

- lub w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września.

 

 • Opłata proporcjonalna za okres ważności zezwolenia.
  Jeżeli termin ważności zezwolenia obejmuje tylko część roku kalendarzowego (wydanie nowego zezwolenia lub upływ terminu ważności zezwolenia w trakcie roku) to opłaty dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Wyliczoną opłatę roczną dla danego zezwolenia dzieli się przez liczbę dni danego roku kalendarzowego, a następnie mnoży przez liczbę dni obowiązującego zezwolenia w danym roku = wyliczona wyosokość opłaty proporcjonalnej. 

 

 • Opłata wnoszona jest na rachunek gminy Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie nr rachunku 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001 lub w kasie urzędu.
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Oświadczenie.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2024-01-24 14:28 Czempiel Henryk 25.16KB
{format} Oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
2024-01-24 14:27 Czempiel Henryk 279.66KB

Rejestr zmian strony Oświadczenie o rocznej wartości sprzedanego alkoholu

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Czempiel Henryk 2024-01-22 15:46:33
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2024-01-22 15:46:37
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2024-01-22 15:46:33
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2024-01-22 15:46:33
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1544