Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - Biuletyn Informacji Publicznej


Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Miejsce załatwienia sprawy:

Dowolny urząd gminy / Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych
tel.: 77 404 93 58

Wymagania i potrzebne dokumenty:
  • wniosek o wpis do CEIDG
  • dowód osobisty

lub paszport do wglądu
- inny dokument (dotyczy cudzoziemców, o których mowa w art. 4 ust.2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)
- pełnomocnictwo w przypadku pełnomocników

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

www.ceidg.gov.pl - formularze i instrukcja wypełniania wniosków do CEIDG

Termin załatwienia odpowiedzi:

Wpis dokonywany jest nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. 

Opłaty:

Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje. Organem ewidencyjnym jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Inne wskazówki, uwagi:

Dotyczy osób fizycznych prowadzących lub rozpoczynających działalność gospodarczą jednoosobową lub w formie spółki cywilnej

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1089 z późn. zm.) 

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Wyjaśnienia dot. PKD 2007 Wyjaśnienia dot. PKD 2007
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
2017-06-21 13:37
konto intracom
1.01MB
Formularz wniosku CEIDG Formularz wniosku CEIDG
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 611
2020-02-25 13:49
Olewicz Magdalena
87.37KB

Redakcja strony - Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-21 13:27:57
  • Aktualizacja publikacji:Olewicz Magdalena2021-07-06 08:00:33
  • Wytworzenie publikacji:Olewicz Magdalena2021-07-06 08:00:30
  • Zatwierdzenie informacji:Olewicz Magdalena2021-07-06 08:00:30
Liczba odwiedzin: 3450