BIP
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Spraw Społecznych i Promocji
Pok. 23
tel. 77 404 93 58

 

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek (do pobrania na dole strony), do którego należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
 • Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.
 • W przypadku działania przez pełnomocnika - pełnomocnictwo oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo. 
Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Spraw Społecznych i Promocji
Pok. 23
tel. 77 404 93 58

Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 30 dni od złożenia wniosku.

Opłaty:
 • Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

 • 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu
 • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższa opłata dotyczy przedsiębiorców rozpoczynających działalność w tym zakresie. 

 

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie nr rachunku 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001 lub w kasie urzędu w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem.

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w tym zakresie w roku poprzednim, są zobowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Więcej informacji o oświadczeniu.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19A za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji. Opłata skarbowa: za odwołanie – 5,00 zł za każdy załącznik – 0,50 zł.

Inne wskazówki, uwagi:

Przed wydaniem decyzji Burmistrz Miasta zasięga opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
 3. Uchwała nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Strzelce Opolskie
Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Oświadczenie o zaprzestaniu sprzedaży napojów alkoholowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 912
2017-06-21 13:33 konto intracom 26.5KB
{format} Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż nap. alkoh.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1014
2018-07-05 10:41 Olewicz Magdalena 31KB
{format} Wniosek na sprzedaż napojów alkoholowych detal, gastronomia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 981
2020-11-17 10:32 Olewicz Magdalena 36.5KB

Rejestr zmian strony Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:27:33
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:18:45
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:18:42
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:18:42
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 3998