BIP
Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych - Biuletyn Informacji Publicznej


Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Spraw Społecznych i Promocji
tel. 77 404 93 58

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Zgłoszenie (do pobrania na dole strony)

 

Zgłoszony obiekt musi spełniać:

- wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne;

- minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdziesz w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Gdzie odebrać formularze: Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Spraw Społecznych i Promocji
tel. 77 404 93 58
Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Opłaty:

Bez opłat.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Uwagi:
  1. Na terenie Gminy Strzelce Opolskie ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Strzelec Opolskich.

    Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów, kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.

  2. Ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów. Karty te zawierają: określenie właściciela, zarządzającego, najemcy, dzierżawcy obiektu, świadczącego usługi hotelarskie, nazwę i adres obiektu, informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczenia usług oraz informację o liczbie miejsc noclegowych.
  1. Karty ewidencyjne obiektu mogą być udostępniane do wglądu jedynie w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.
  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencji pól biwakowych wydaje się na wniosek przedsiębiorcy. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia:
    17 zł (słownie: siedemnaście złotych).

Informacje dodatkowe w zakresie podatku od nieruchomości:

Obowiązki w zakresie podatku od nieruchomości dotyczące nieruchomości związanych z turystycznym najmem krótkoterminowym znajdują swoje uregulowanie w przepisach ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Właściciel nieruchomości związanej z turystycznym najmem krótkoterminowym deklaruje ją dla celów podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki właściwej dla działalności gospodarczej. Zadeklarowanie nieruchomości w takim charakterze jest niezależne od faktu czy właściciel sam prowadzi tego rodzaju działalność gospodarczą czy też wynajmuje ją podmiotowi zajmującemu się taką działalnością.

Podstawa prawna:
  • Art. 35 ust.1 pkt 2, art. 38 ust. 2 i 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} ZGŁOSZENIE
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 156
2022-05-05 13:15 Olewicz Magdalena 216.78KB

Rejestr zmian strony Zgłoszenie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:19:22
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:19:27
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:19:22
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:19:22
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 339