BIP
Wykaz dziennych opiekunów - Biuletyn Informacji Publicznej


Wykaz dziennych opiekunów

Wykaz dziennych opiekunów na terenie Gminy Strzelce Opolskie

 

Wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1

Sprawy związane z Wykazem dziennych opiekunów na terenie Gminy Strzelce Opolskie prowadzi Referat Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Kontakt tel. 77 404 93 58

Inne wskazówki, uwagi:

Przepisy dotyczące wykazu dziennych opiekunów definiuje ustawa z dna 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3


W celu uzyskania dostępu do systemu elektronicznego Emp@tia i jego dalszej obsługi należy:

1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

Rejestr zmian strony Wykaz dziennych opiekunów

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:25:11
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:25:14
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:25:11
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:25:11
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1970