BIP
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Mapa żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

 

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

Miejsce składania dokumentów:

Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru
(wysokość określa Uchwała Nr X/47/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych)

Sprawy związane z prowadzeniem Rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Strzelce Opolskie prowadzi Referat Spraw Społecznych i Promocji Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Kontakt tel. 77 404 93 58

Wymagane dokumenty:

 Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

1. dla żłobka:

a) decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

b) decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych

2. dla klubu dziecięcego:

a) decyzja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;

b) pozytywna opinia Burmistrza Strzelec Opolskich, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Inne wskazówki, uwagi:

Przepisy dotyczące rejestru żłobków i klubów dziecięcych definiuje ustawa z dna 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 

Zgodnie z art. 33 ust. 1 i 2 wpis do rejestru podlega opłacie, której wysokość określa Rada Gminy w drodze uchwały. Rada Miejska w Strzelcach Opolskich podjęła stosowna uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w dniu 25 maja 2011 roku. (Uchwała nr X/47/2011)

 W celu uzyskania dostępu do systemu elektronicznego Emp@tia i jego dalszej obsługi należy:

1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;

2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Prowadzenie rejestru
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 813
2018-08-09 15:20 Olewicz Magdalena 16.44KB

Rejestr zmian strony Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:29:08
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:24:31
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:24:27
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:24:27
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2402