BIP
Udzielenie informacji o przedsiębiorcach - Biuletyn Informacji Publicznej


Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach
Wymagania i potrzebne dokumenty:

wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach. Do wglądu: dowód osobisty

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Referat Spraw Społecznych i Promocji
Pok. 23
tel. 77 404 93 58

Odbiór zaświadczenia może nastąpić; - osobiście przez wnioskodawcę - za pośrednictwem poczty

Termin załatwienia odpowiedzi:

Do 7 dni

Opłaty:

Opłata skarbowa -za zaświadczenie o wpisie lub braku wpisu w ewidencji, za udzielenie informacji pisemnej -17,00 zł - udzielenie ustnej informacji o podmiocie jest bezpłatne. Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich - Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Strzelce Opolskie 98 8907 1089 2002 0090 6878 0001

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne wskazówki, uwagi:

W zakresie pozostałych wpisów Urząd nie jest właściwy do udzielania informacji. Od 1 stycznia 2012r. informacji o przedsiębiorcach, w tym również wykreślonych, którzy zakończyli działalność od 1 lipca 2011r. są udostępniane internetowo na stronie www.ceidg.gov.pl poprzez wyszukiwarkę przedsiębiorców.

Podstawa prawna:
  1. art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
  2. art. 66 ust 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 
  3. art. 23 i 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 

Rejestr zmian strony Udzielenie informacji o przedsiębiorcach

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-21 13:28:40
Aktualizacja publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:23:16
Wytworzenie publikacji
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:23:11
Zatwierdzenie
Czempiel Henryk 2023-11-09 10:23:11
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2218