BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu naziemnych silosów magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie istniejącej wytwórni pasz w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 24 na działce nr 489. 2015 - 87
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu naziemnych silosów magazynowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie istniejącej wytwórni pasz w Błotnicy Strzeleckiej przy ul. Dworcowej 24 na działce nr 489. 2015 - 86
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26. 2015 - 85
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gat. jesion wyniosły, rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej, na działce nr 572/1 z mapy 3 w Szymiszowie i w pasie drogi powiatowej, na działce nr 522/2 z mapy 3 w Suchej. 2015 - 84
Decyzja zezwalająca na usunięcie 1 drzewa gat. jesion wyniosły, rosnącego na działce nr 246 z mapy 1 w Rożniątowie. 2015 - 83
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 drzew gat. 1 szt. wiąz szypułkowy, 1 szt. jesion wyniosły, rosnących na działce nr 246 z mapy 1 w Rożniątowie. 2015 - 82
Decyzja zezwalająca na usunięcie 3 drzew gat. 2 szt. świerk srebrny, 1 szt. świerk kaukaski, rosnących na działce nr 116 z mapy 2 w Rozmierce. 2015 - 81
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gat. 2 szt. świerk srebrny, 1 szt. świerk kaukaski, rosnących na działce nr 116 z mapy 2 w Rozmierce. 2015 - 80
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 71 drzew gat. 14 szt. sosna zwyczajna, 57 szt. śliwa tarnina, rosnących na działce nr 322 z mapy 1 w Szczepanku. 2015 - 77
Decyzja zezwalająca na usunięcie 71 drzew gat. 14 szt. sosna zwyczajna, 57 szt. śliwa tarnina, rosnących na działce nr 322 z mapy 1 w Szczepanku. 2015 - 78
Liczba odwiedzin: 1102061