BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego”, obejmujący obszar położony w Strzelcach Opolskich na terenie Osiedla Piastów Śląskich w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Adama Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 107
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015 - 106
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie układu torowego bocznicy kolejowej na działkach o nr nr: 819/7, 5061/40, 5061/43, 5061/45 w Strzelcach Opolskich przy ul. 1 Maja 52. 2015 - 105
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1805 O Strzelce Opolskie – Leśnica – Kędzierzyn – Koźle na odcinku Strzelce Opolskie – Dolna od skrzyżowania z ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich do skrzyżowania z ul. Wiejską w miejscowości Dolna na działkach o nr nr 2777/1 obręb Strzelce Opolskie, 951/1, 1166, 1174 obręb Rożniątów oraz 174/2 i 254 obręb Dolna 2015 - 104
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 103
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015 - 102
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie składu węgla na działkach o nr nr: 535/11 i 535/13 w Szymiszowie przy ul. Małej. 2015 - 101
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi "Sucha” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 100
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Dziewkowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015 - 99
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oddziałów szpitalnych w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 36A na działce nr 315. 2015 - 98
Liczba odwiedzin: 1088293