BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Uzupełnienie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania parteru budynku magazynu z częścią administracyjno – biurową w obrębie realizowanej rozbudowy jak i w części istniejącej z przeznaczeniem na produkcję, poprzez zainstalowanie urządzeń do produkcji obuwia, w tym 2 sztuk wtryskarek, 2 sztuk zbiorników magazynowych, skanera i trzech ploterów na terenie zakładu PPO w Strzelcach Opolskich przy ul. Dworcowej 25 na działce nr 1160/14. 2015 - 97
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oddziałów szpitalnych w Szpitalu Powiatowym im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich przy ul. Opolskiej 36A na działce nr 315. 2015 - 96
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Szymiszów na działkach o nr nr: 165/18 i 165/26. 2015 - 95
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 94
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Błotnica Strzelecka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015 - 93
"Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego”, obejmującego obszar położony w Strzelcach Opolskich na terenie Osiedla Piastów Śląskich w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Adama Mickiewicza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 92
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego złoża wapieni triasowych „Strzelce Opolskie I”, w części położonej w granicach administracyjnych gminy Strzelce Opolskie, w granicach obrębów ewidencyjnych miasta Strzelce Opolskie oraz wsi Szczepanek” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2015 - 91
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie ul. Henryka Pobożnego – ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2015 - 90
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty magazynowo – produkcyjnej na działce nr 12 w miejscowości Grodzisko. 2015 - 89
Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty magazynowo – produkcyjnej na działce nr 12 w miejscowości Grodzisko. 2015 - 88
Liczba odwiedzin: 1101116