BIP
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 338
e-mail:

Kierownik
Hubert Waloszek

tel.: (+48) 77 40 49 338
e-mail:

Zakres działań:

Do zadań Referatu Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. koordynowaniem opracowywania dokumentów programowych rozwoju Gminy,
 2. monitorowaniem zmian sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy,
 3. koordynowaniem działań dotyczących pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych dla zadań realizowanych przez Gminę,
 4. monitorowaniem realizacji oraz rozliczaniem projektów dofinansowanych z zewnętrznych funduszy pomocowych,
 5. monitorowaniem zmian programów operacyjnych zewnętrznych funduszy pomocowych,
 6. koordynowaniem realizacji zadań związanych z uczestnictwem Gminy w stowarzyszeniach, w tym w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim,
 7. pozyskiwaniem i obsługą inwestorów,
 8. wspieraniem przedsiębiorczości oraz rozwoju gospodarczego gminy,
 9. obsługą spraw związanych z zezwoleniami na sprzedaż napojów alkoholowych,
 10. obsługą spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej,
 11. organizacją publicznego transportu zbiorowego w Gminie,
 12. procedurami dotyczącymi regularnych i specjalnych przewozów osób oraz taksówek,
 13. prowadzeniem działań promocyjnych w obszarach turystyki i rekreacji, gospodarki, historii lokalnej, wizerunku Gminy,
 14. działalnością informacyjną i komunikacją społeczną, w tym stroną internetową Gminy,
 15. udzieleniem zamówień publicznych, w zakresie określonym w regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie,
 16. procedurami dotyczącymi partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi,
 17. współudziałem w tworzeniu i aktualizacja kart realizacji zadań obronnych,
 18. współudziałem w tworzeniu bazy danych na potrzeby HNS i zarządzania kryzysowego.

Rejestr zmian strony Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 08:53:42
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 08:53:45
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 08:53:42
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2021-07-01 08:53:42
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2941