BIP
Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych - Biuletyn Informacji Publicznej


Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
tel.: (+48) 77 40 49 337, 77 40 49 338
e-mail: 

Kierownik
Hubert Waloszek

Zakres działań:

Do zadań Referatu Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych należy w szczególności:

  1. podejmowanie działań w zakresie pozyskiwania oraz rozliczania zewnętrznych środków pomocowych,
  2. monitorowanie realizacji oraz rozliczanie projektów dofinansowanych z zewnętrznych funduszy pomocowych,
  3. koordynacja opracowywania dokumentów programowych rozwoju Gminy,
  4. prowadzenie procedur udzielania zamówień publicznych na potrzeby zadań realizowanych przez Gminę, w zakresie określonym w odrębnym regulaminie,
  5. prowadzenie procedur dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Rejestr zmian strony Referat Rozwoju Gminy i Zamówień Publicznych

Podmiot udostępniający informację
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Pierwsza publikacja
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:04:14
Aktualizacja publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:04:19
Wytworzenie publikacji
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:04:14
Zatwierdzenie
Kaliciak Katarzyna 2022-01-04 13:04:14
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 4911