BIP
Informacje dot. budżetu 2011 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2011

Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 732
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 1.75MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2012-2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 682
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.44MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 695
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 2.28MB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 709
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 1.99MB
{format} Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 89.62KB
{format} Uchwała w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 671
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 137.14KB
{format} Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 633
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 144.06KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 381.18KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 654
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 270.37KB
{format} Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 697
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 12.85MB
{format} Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LIV/427/10 RM w Strzelcach Opolskich w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 656
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 131.08KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 667
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 230.64KB
{format} Uchwała w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 738
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 513.29KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 653
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 504.04KB
{format} Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 678
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 514.44KB
{format} Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Suchej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 632
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 88.64KB
{format} Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się WPF gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 88.64KB
{format} Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 647
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 105.57KB
{format} Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 589
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 85.38KB
{format} Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 88.42KB
{format} Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 595
2017-07-17 15:18 Kozołup Marek 163.69KB

Rejestr zmian strony Informacje dot. budżetu 2011

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
   
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2324