Informacje dot. budżetu 2011 - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacje dot. budżetu 2011

Kategoria: Powiązane pliki [ 21 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
1.75MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2012-2015 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o WPF na lata 2012-2015
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 447
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.44MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2012 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu na 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 457
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
2.28MB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2012 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
1.99MB
 Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS Strzelec Uchwała w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 422
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
89.62KB
 Uchwała w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów Uchwała w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
137.14KB
 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
144.06KB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
381.18KB
 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
270.37KB
 Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 471
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
12.85MB
 Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LIV/427/10 RM w Strzelcach Opolskich w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr LIV/427/10 RM w Strzelcach Opolskich w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 434
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
131.08KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez gminę Strzelce Opolskie Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
230.64KB
 Uchwała w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą CRWiS Strzelec Uchwała w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą CRWiS "Strzelec"
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 480
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
513.29KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r. Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 423
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
504.04KB
 Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 425
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
514.44KB
 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Suchej Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Bartłomieja w Suchej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
88.64KB
 Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się WPF gminy Strzelce Opolskie Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się WPF gminy Strzelce Opolskie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 432
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
88.64KB
 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 404
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
105.57KB
 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2010 Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 378
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
85.38KB
 Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki Uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 375
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
88.42KB
 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 Uchwała w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 382
2017-07-17 15:18
Kozołup Marek
163.69KB

Redakcja strony - Informacje dot. budżetu 2011 rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:  
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1777